Loading...

Xem bói tuổi: Con gái cưới ai thì hợp (phần 2)

Ngày đăng: 11/01/2016

Xem bói tuổi: Con gái cưới ai thì hợp nhất?

Nếu mà : Con gái tuổi Tỵ kết hôn với:
Con trai tuổi Tý: Khó hòa thuận
Con trai tuổi Sửu: Dễ dàng kết hợp nếu người vợi biết nhường nhịn
Con trai tuổi Dần: Khó chung sống bởi không ai nhường ai
Con trai tuổi Mão: Dễ dàng kết hôn
Con trai tuổi Thìn: Rất tốt
Con trai tuổi Tỵ: Hạnh phúc nhưng phải phân rõ quyền hạn
Con trai tuổi Ngọ: Dễ dàng cùng chung sống
Con trai tuổi Mùi: Kết cục sẽ là chia ly
Con trai tuổi Thân: Hôn nhân thuận lợi
Con trai tuổi Dậu: Dễ dàng cùng chung sống lài lâu
Con trai tuổi Tuất: Hạnh phúc nếu người vợ đừng nhiều lời
Con trai tuổi Hợi: Kết hôn được nếu người Nam chịu thiệt

Nếu mà : Con gái tuổi Ngọ kết hôn với:
Con trai tuổi Tý: Luôn xung khắc, kết cục chia ly
Con trai tuổi Sửu: Rất khó sống chung
Con trai tuổi Dần: Hôn nhân lý tưởng
Con trai tuổi Mão: Khó hòa thuận
Con trai tuổi Thìn: Khó lâu bền
Con trai tuổi Tỵ: Khó lâu bền hạnh phúc
Con trai tuổi Ngọ: Hôn nhân thuận lợi
Con trai tuổi Mùi: Khó hạnh phúc
Con trai tuổi Thân: Hôn nhân trục trặc
Con trai tuổi Dậu: Có hạnh phúc nếu vợ chịu thiệt thòi
Con trai tuổi Tuất: Hôn nhân tốt đẹp, hạnh phúc dài lâu
Con trai tuổi Hợi: Kết hợp chỉ gây đau khổ cho nhau

Nếu mà : Con gái tuổi Mùi kết hôn với:
Con trai tuổi Tý: Thuận lợi, song chồng sẽ không được tự do
Con trai tuổi Sửu: Xung khắc, khó thuận hòa
Con trai tuổi Dần: Thường khắc khẩu, khó lâu bền
Con trai tuổi Mão: Hôn nhân tốt đẹp
Con trai tuổi Thìn: Dễ dàng kết hợp
Con trai tuổi Tỵ: Dễ dàng kết hợp
Con trai tuổi Ngọ: Khá tốt đẹp
Con trai tuổi Mùi: Dễ dàng hòa hợp
Con trai tuổi Thân: Dễ dàng hòa hợp
Con trai tuổi Dậu: Không nên kết hợp
Con trai tuổi Tuất: không có hạnh phúc
Con trai tuổi Hợi: Dễ dàng Kết hợp

Nếu mà : Con gái tuổi Thân kết hôn với:
Con trai tuổi Tý: Hôn nhân tốt đẹp
Con trai tuổi Sửu: Hôn nhân thuận lợi
Con trai tuổi Dần: Thường khắc khẩu, khó lâu bền
Con trai tuổi Mão: Hôn nhân tốt đẹp
Con trai tuổi Thìn: Dễ dàng kết hợp
Con trai tuổi Tỵ: xem bói tuổi thấy Dễ dàng kết hợp
Con trai tuổi Ngọ: Khá tốt đẹp
Con trai tuổi Mùi: Dễ dàng hòa hợp
Con trai tuổi Thân: Dễ dàng hòa hợp
Con trai tuổi Dậu: Không nên kết hợp
Con trai tuổi Tuất: không có hạnh phúc
Con trai tuổi Hợi: Dễ dàng Kết hợp

Nếu mà : Con gái tuổi Dậu kết hôn với:
Con trai tuổi Tý: Dễ dàng chung sống lài lâu
Con trai tuổi Sửu: Hôn nhân tốt đẹp
Con trai tuổi Dần: Không nên kết hợp
Con trai tuổi Mão: theo xem bói tuổi thì Không nên kết hợp
Con trai tuổi Thìn: Nên kết hợp
Con trai tuổi Tỵ: Kết quả tốt đẹp
Con trai tuổi Ngọ: Khó chung sống dài lâu
Con trai tuổi Mùi: Không nên kết hợp
Con trai tuổi Thân: không có hạnh phúc, khó hòa thuận
Con trai tuổi Dậu: Không nên kết hôn
Con trai tuổi Tuất: Kết hợp nếu tuổi Dậu chịu thiệt thòi
Con trai tuổi Hợi: Hôn nhân thuận lợi

Nếu mà : Con gái tuổi Tuất kết hôn với:
Con trai tuổi Tý: Hôn nhân tốt đẹp
Con trai tuổi Sửu: Không nên kết hôn
Con trai tuổi Dần: Dễ dàng hòa hợp
Con trai tuổi Mão: Dễ dàng hòa hợp
Con trai tuổi Thìn: Luôn xung khắc, khó có hạnh phúc
Con trai tuổi Tỵ: Dễ dàng kết hợp
Con trai tuổi Ngọ: Hôn nhân thuận lợi
Con trai tuổi Mùi: xem bói tuổi thấy không có hạnh phúc
Con trai tuổi Thân: Khó chung sống dài lâu
Con trai tuổi Dậu: Khó có hạnh phúc
Con trai tuổi Tuất: Dễ dàng kết hợp tuy không hòa thuận lắm
Con trai tuổi Hợi: Hôn nhân hạnh phúc

Nếu mà : Con gái tuổi Hợi kết hôn với:
Con trai tuổi Tý: Hôn nhân thuận lợi
Con trai tuổi Sửu: Hôn nhân tốt đẹp
Con trai tuổi Dần: Dễ dàng kết hợp tuy không hạnh phúc lắm
Con trai tuổi Mão: Hôn nhân hạnh phúc
Con trai tuổi Thìn: Hôn nhân thuận hòa
Con trai tuổi Tỵ: xem bói tuổi thấy Không nên kết hợp
Con trai tuổi Ngọ: Khó có hạnh phúc lâu bền
Con trai tuổi Mùi: không nên kết hợp
Con trai tuổi Thân: Dễ dàng chung sống lâu bền
Con trai tuổi Dậu: Không nên kết hợp
Con trai tuổi Tuất: Hôn nhân mỹ mãn, hạnh phúc dài lâu
Con trai tuổi Hợi: Hôn nhân hạnh phúc