Loading...

Xem bói tuổi vợ chồng qua năm sinh (phần 1)

Ngày đăng: 18/01/2016

Xem bói tuổi thấy TUỔI TÝ (CHUỘT)

Giáp tý: kiêng kỵ cưới gả vào năm mẹo
Phù hợp với Can Kỷ Kị với Can Canh
Phù hợp với các tuổi Sửu – Thìn – Thân. Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa
Bính tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Phù hợp với Can Tân, Kị với Can Nhâm
Phù hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân. Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa
Mậu tí: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Phù hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp.
Phù hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân. Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa
Xem bói tuổi thấy Canh tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Phù hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
Phù hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân. Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa
Nhâm tý: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mẹo
Phù hợp với Can ĐInh. Kị với Can Mậu
Phù hợp các tuổi Sửu – Thìn – Thân. Kị các tuổi Mão – Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

xem-boi-tuoi-thay-nhung-co-gai-tuoi-suu-rat-xinh-dep

Xem bói tuổi thấy các cô gái tuổi Sửu không những xinh đẹp mà còn rất chăm chỉ

Xem bói tuổi thấy TUỔI SỬU (TRÂU)
Theo xem bói tuổi thì Ất sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
Phù hợp với Can Canh, Kị với Can Tân
Phù hợp với các tuổi Tí – Tị – Dậu. Kị các tuổi Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa
Đinh Sửu: Kiêng kỵ cưới cả vào năm Dần
Phù hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
Phù hợp với các tuổi Tí – Tị – Dậu. Kị các tuổi Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa
Kỷ Sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
Phù hợp với Can Giáp, Kị với Can Ất
Phù hợp với các tuổi Tí – Tị – Dậu. Kị các tuổi Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa
Tân Sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
Phù hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
Phù hợp với các tuổi Tí – Tị – Dậu. Kị các tuổi Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa
Quý Sửu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dần
Phù hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
Phù hợp với các tuổi Tí – Tị – Dậu. Kị các tuổi Ngọ – Mùi, các tuổi khác bình hòa

TUỔI DẦN (HỔ)
Xem bói tuổi thấy Bính Dần: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
Phù hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
Phù hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa
Mậu Dần: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
Phù hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
Phù hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa
Canh Dần: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
Phù hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
Phù hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa
Nhâm Dần: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
Phù hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu
Phù hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa
Giáp Dần:Kiêng kỵ cưới gả vào năm Sửu
Phù hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
Phù hợp các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

xem-boi-tuoi-thay-nhung-co-gai-tuoi-meo-rat-ban-linh

Xem bói tuổi thấy những cô gái tuổi Mèo có thể chinh phục được những người đàn ông bản lĩnh

TUỔI MÃO (MÈO)
Đinh Mão: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Theo xem bói tuổi thì Phù hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
Phù hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa
Kỷ Mão: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Phù hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Phù hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa
Tân Mão: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Phù hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
Phù hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa
Quý Mão: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Phù hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
Phù hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa
Ất Mão: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tý
Phù hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
Phù hợp các tuổi Mùi – Tuất – Hợi. Kị các tuổi Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa