Loading...

Xem bói tuổi vợ chồng qua năm sinh (phần 2)

Ngày đăng: 19/01/2016

TUỔI THÌN (RỒNG)

Mậu Thìn: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Phù hợp với Can Quý, Kị với Can Giáp
Phù hợp với các tuổi Tí – Thân – Dậu. Kị các tuổi Mão – Tuất, các tuổi khác bình hòa
Canh Thìn: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Xem bói tuổi thấy Phù hợp với Can Ất, Kị với Can Bính
Phù hợp với các tuổi Tí – Thân – Dậu. Kị các tuổi Mão – Tuất, các tuổi khác bình hòa
Nhâm Thìn: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Phù hợp với Can Đinh, Kị với Can Mậu
Phù hợp với các tuổi Tí – Thân – Dậu. Kị các tuổi Mão – Tuất, các tuổi khác bình hòa
Giáp Thìn: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Phù hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
Phù hợp với các tuổi Tí – Thân – Dậu. Kị các tuổi Mão – Tuất, các tuổi khác bình hòa
Xem bói tuổi thấy Bính Thìn: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Hợi
Phù hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
Phù hợp với các tuổi Tí – Thân – Dậu. Kị các tuổi Mão – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Xem bói tuổi thấy người tuổi Rồng thường sống hạnh phúc giàu sang

TUỔI TỴ (RẮN)
Kỷ tỵ: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Xem bói tuổi thấy Phù hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Phù hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Tân tỵ: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Phù hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
Phù hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Quý tỵ: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Phù hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
Phù hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Ất tỵ: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Phù hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
Phù hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Xem bói tuổi thấy Đinh tỵ: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tuất
Phù hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
Phù hợp các tuổi Sửu – Thân – Dậu. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

TUỔI NGỌ (NGỰA)
Canh Ngọ: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Phù hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
Phù hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất. Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa
Nhâm Ngọ: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Phù hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu
Phù hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất. Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa
Giáp Ngọ: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Phù hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
Phù hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất. Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa
Bính Ngọ: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Phù hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
Phù hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất. Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa
Mậu Ngọ: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Dậu
Phù hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
Phù hợp các tuổi Dần – Mùi – Tuất. Kị các tuổi Tị – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

TUỔI MÙI (DÊ)


Tân Mùi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Phù hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
Phù hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi. Kị các tuổi Tí – Sửu, các tuổi khác bình hòa
Quý Mùi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Phù hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
Phù hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi. Kị các tuổi Tí – Sửu, các tuổi khác bình hòa
Ất Mùi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Phù hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
Phù hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi. Kị các tuổi Tí – Sửu, các tuổi khác bình hòa
Đinh Mùi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Phù hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
Phù hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi. Kị các tuổi Tí – Sửu, các tuổi khác bình hòa
Xem bói tuổi thấy Kỷ Mùi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thân
Phù hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Phù hợp các tuổi Mão – Ngọ – Hợi. Kị các tuổi Tí – Sửu, các tuổi khác bình hòa