Loading...

Xem bói tuổi vợ chồng qua năm sinh (phần 3)

Ngày đăng: 20/01/2016

TUỔI THÂN (KHỈ)

Nhâm Thân: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Phù hợp với Can Đinh. kị với Can Mậu
Phù hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Giáp Thân: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Theo xem bói tuổi thì Phù hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
Phù hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Bính Thân: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Phù hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
Phù hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Mậu Thân: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Phù hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
Theo xem bói tuổi thì Phù hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Canh Thân: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Mùi
Phù hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
Phù hợp các tuổi Tí – Thìn. Kị các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

xem-boi-tuoi-thay-con-gai-tuoi-khi-rat-nghich-ngom

Xem bói tên thấy con gái tuổi Khỉ rất nghịch ngợm

TUỔI DẬU (GÀ)
Theo xem bói tuổi thì Quý Dậu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Phù hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
Phù hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa
Ất Dậu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Phù hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
Phù hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa
Đinh Dậu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Phù hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
Phù hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa
Kỷ Dậu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Phù hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Phù hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa
Tân Dậu: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Ngọ
Phù hợp với Can Bính. Kị với Can Đinh
Phù hợp các tuổi Sửu – Tị – Thìn. Kị các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

TUỔI TUẤT (CHÓ)
Giáp Tuất: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Phù hợp với Can Kỷ. Kị với Can Canh
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa
Bính Tuất: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Phù hợp với Can Tân. Kị với Can Nhâm
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa
Mậu Tuất: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Phù hợp với Can Quý. Kị với Can Giáp
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa
Canh Tuất: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Phù hợp với Can Ất. Kị với Can Bính
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa
Nhâm Tuất: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Tỵ
Phù hợp với Can Đinh. Kị với Can Mậu
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

xem-boi-tuoi-thay-con-gai-tuoi-heo-rat-dang-yeu

Xem bói tuổi thấy con gái tuổi Heo rất đáng yêu

TUỔI HỢI (LỢN)
Theo xem bói tuổi thì Ất Hợi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Phù hợp với Can Canh. Kị với Can Tân
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Đinh Hợi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Phù hợp với Can Nhâm. Kị với Can Quý
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Kỷ Hợi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Phù hợp với Can Giáp. Kị với Can Ất
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Tân Hợi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Phù hợp với Can Bính.Kị với Can Đinh
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa
Theo xem bói tuổi thì Quý Hợi: Kiêng kỵ cưới gả vào năm Thìn
Phù hợp với Can Mậu. Kị với Can Kỷ
Phù hợp các tuổi Dần – Mão – Ngọ. Kị các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa