Xem tướng chân đoán vận mệnh

Ngày đăng: 26/08/2014

Cái việc của chân là trên chở một thân, dưới vận trăm thể, làm tượng của đất, thể dẫu rất thấp, mà dụng rất lớn, có thể phân biệt tốt, xấu, mà xét sang, hèn vậy.

Muốn được vuông mà rộng, ngay mà dài, tế nhị mà mềm nhũn là tướng phú quý đó, nếu hẹp mà mỏng, ngang mà ngắn, thô tục mà cứng quến là tướng bần tiện đó.
Dưới gót có lằn thớ là tướng hèn hạ, dưới chân có Nốt ruồi là tướng ăn lộc,
Chân dầu lớn mà mỏng là tướng hèn hạ, dầu dày mà ngang là tướng nghèo khổ
Dưới gót thành Mắt là tướng phúc tới con cháu
Dưới gót lằn xoáy là tướng danh dự ngàn dặm
Dưới chân phẳng như ván là tướng nghèo hèn
Dưới chân dung được con rùa là tướng giàu sang
Ngón chân nhọn và dài là tướng quý trung lương
Ngón chân ngay và bằng là tướng hiền hào mại
Chân dày bốn phía là tướng giàu cự vạn
Chân dày ba bốn Nốt ruồi là tướng cầm quyền hai sảnh.
Đại khái chân người sang thì nhỏ mà dày, chân người hèn thì lớn mà mỏng.

® Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được báo mới tổng hợp trích dẫn
Đọc tin tức sự kiện tin tức 24h nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại: Báo mới 24h qua